Termeni si Conditii

Notă de informare cu privire la prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contexul aplicării pentru un post disponibil în cadrul Verdino Green Foods SRL

I. Despre Noi
Vizitarea, folosirea sau aplicarea pentru un post disponibil pe site-ul https://verdinofoods.com/ implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.
Serviciul https://verdinofoods.com/ este administrat de S.C. Verdino Green Foods S.R.L. cu sediul în DN 1 KM. 392+600, Loc. Oiejdea, Com. Galda de Jos, Alba, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J01/1060/2017, cod unic de înregistrare RO37996090, denumită în cele ce urmează Societatea.

Ne puteți contacta prin următoarele mijloace:

Prin poșta la adresa de corespondență: DN1, Km 392+600, Oiejdea.
Prin e-mail la: salut@verdinofoods.com – pentru inițiere colaborări și parteneriate.
Prin telefon la numărul: +40 372 389 305

Verdino Green Foods SRL vă informează cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul aplicării pentru un post disponibil în cadrul companiei. Veți găsi detaliile necesare cu privire la posturile la care aplicați în anunțurile de promovare a acestora.

II. Aplicarea pentru un post
Site-ul Verdino poate fi accesat în mod gratuit, iar simpla navigare în paginile acestuia nu este condiționată de înregistrarea ca utilizator (crearea unui cont de utilizator pe Site). Aplicarea pentru un post disponibil pe websiteul Verdino presupune acceptarea prealabilă de către dvs. a Termenilor și Condițiilor de utilizare a Verdino si a Politicii de Confidentialitate a acestuia. Aceste reglementări constituie baza contractuala a raporturilor dintre utilizatori si Societate.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții si ale Politicii de Confidentialitate precum și orice modificări site-ului https://verdinofoods.com/ fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.
Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare care implică și prelucrarea datelor cu caracter personal de către S.C. Verdino Green Foods S.R.L., vă rugăm să nu utilizați acest site.

Prin publicarea posturilor disponibile, compania Verdino Green Foods este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform normelor specifice privind protecția datelor, în special a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, denumit în continuare „RGPD”.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate includ, în special, numele dumneavoastră, datele de contact, data și locul nașterii, sexul, starea civilă, naționalitatea, date referitoare la calificare, diplome și alte documente de candidatură. Prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal (spre exemplu: confesiunea religioasă), numai cu consimțământul dumneavoastră, în cazul în care ne furnizați acestă informație prin formularul de aplicare. În situația în care veți fi selectat pentru ocuparea postului la care aplicați, datele dumneavoastră cu caracter special vor fi prelucrate potrivit art. 9 alin. 2 lit. b) din RGPD. În plus, pe parcursul procesului de selecție, putem prelucra date cu caracter personal obținute, în mod legitim, din surse publice (de exemplu: rețele profesionale).

În conformitate cu prevederile legale, vă prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în scopul desfășurării procesului de selecție pentru postul la care ați aplicat. Prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop selectarea personalului, iar temeiul legal pentru această prelucrare îl constituie art. 6 alin. 1 lit. b) din RGPD. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, prelucrate cu regularitate în scop statistic. Acest lucru este efectuat, în general, anonim. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi folosite în alte scopuri (de exemplu: în scop de marketing).

Dacă veți fi invitat să participați la interviu vom prelucra și alte categorii de date pe care dumneavoastră ni le veți furniza în mod direct, precum și datele obținute în urma efectuării unor testări de evaluare a aptitudinilor, abilităților sau trăsăturilor dumneavoastră psihologice.

Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal, menționate mai sus, sunt managerii departamentului responsabil pentru ocuparea postului disponibil și persoanele responsabile din departamentul Resurse Umane. În cadrul companiei, datele dumneavoastră pot fi vizualizate de către toți managerii, care caută o persoană potrivită pentru un post disponibil, dacă ați optat pentru o aplicare fără specificarea postului dorit. Pe lângă toate acestea, am contractat un furnizor de servicii IT pentru operarea și mentenanța acestui sistem IT.

Durata prelucrării – limităm stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la perioada de timp necesară prelucrării în scopul pentru care au fost colectate. Astfel, în mod regulat, ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal după cum urmează:

  • Profilul creat rămâne activ atâta timp cât sunteți în procesul de selecție pentru un post disponibil. După ce procesul a fost finalizat, profilul dumneavoastră va fi șters după o perioadă de 12 luni de la acesta dată.
  • Datele aplicațiilor dumneavoastră pentru angajare vor fi șterse după o perioadă de 6 luni de la finalizarea procesului de selecție în cauză.

 

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la date – ne puteți solicita informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și orice alte informații enumerate în detaliu la art. 15 din RGPD.
  • Dreptul la rectificarea datelor – ne puteți solicita corectarea datele dumneavoastră cu caracter personal incorecte și, dacă este necesar, să completăm datele cu caracter personal incomplete, potrivit art. 16 din RGPD.
  • Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării efectuate până la momentul respectiv.
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – ne puteți solicita să ștergem datele cu caracter personal care vă privesc, în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru procesul de selecție și nici pentru respectarea obligațiilor legale. Motivele specifice sunt prevăzute în detaliu la art. 17 din RGPD.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă este îndeplinită una dintre condițiile stabilite în art. 18 din RGPD (de exemplu: în cazul în care ați contestat exactitatea datelor, pentru intervalul de timp în care compania face verificări în acest sens).
  • Dreptul la portabilitatea datelor – ne puteți solicita transmiterea datelor pe care ni le-ați furnizat electronic către alți operatori, prin aceleași mijloace în care acestea au fost transmise, potrivit art. 20 din RGPD.
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar, potrivit art. 22 din RGPD.
  • Dreptul la opoziție – aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru motive ce țin de situația particulară în care vă aflați, potrivit art. 21 din RGPD, iar noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă nu mai avem motive legitime pentru prelucrare (exemplu de motiv legitim: exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, potrivit art. 17 alin. 3 lit e) din RGPD.

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă prevederile Regulamentului UE 2016/679 sau alte legi, aveți dreptul de a formula o cerere la adresa salut@verdinofoods.com, precum și la autoritatea de supraveghere. Totodată, aveți dreptul de a vă adresa cu acțiune în instanță atunci când considerați ca drepturile dumneavoastră sunt încălcate.

Vă exprimați consimțământul expres ca datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate ca urmare a aplicării pentru un post să poată fi folosite, în scop de recrutare, de către toți managerii și persoanele responsabile din departamentul de Resurse Umane, din cadrul societății, dacă ați aplicat, de asemenea, și fără a specifica postul dorit. În același timp, prin aplicarea pentru un post disponibil confirmați că datele dumneavoastră sunt reale. Vă aducem la cunoștință că informațiile false pot afecta posibilitatea încheierii unei relații de muncă.